محصولات

پورتال سیمفا

با رشد روزافزون دنیاي فناوري اطلاعات، پشتیبانی از نیازهاي مشتریان و کسب و کار نیازمند بهبود رویه‌ها و سازماندهی بهتر امور در سراسر سازمان و به ویژه در فناوري اطلاعات است. از این رو گسترش روزافزون استفاده از ابزارهاي تیکتینگ در تمامی سازمان‌ها امري اجتناب‌ناپذیر است. پیاد‌ه‌سازي این سیستم با مکانیزه و فرایندمحور نمودن عملیات سازمان باعث سازمان‌دهی و اولویت‌دهی بهتر امور شده و نتایج زیر را به همراه دارد:

  1. آنالیز بهره‌وري و بهبود کارایی منابع انسانی
  2. صرفه جوی‌ هاي عملیاتی و کاهش هزینه
  3. افزایش کیفیت سرویس و سرعت پاسخگویی به مشتریان
  4. افزایش رضایتمندي مشتریان
  5. تهیه گزارشات حول شاخص‌هاي کلیدي عملکرد

پورتال مدیریت دارایی‌ها

فرایند مدیریت پیکربندی و دارایی سرویس که به اختصار با “SACM” شناخته می‌شود، یکی از فرایندهای اصلی ماژول Service Transition است که خود ترکیبی از دو فرایند زیر است:

  • مدیریت دارایی‌ها: فرایند مدیریت دارایی‌هایی که برای ارائه خدمات از آن‌ها استفاده می‌شود.
  • مدیریت پیکربندی: فرایند حفظ سوابق و ارتباطات بین دارایی‌ها که در مجموع سرویس‌ها را شامل می‌شود.

موتور محاسبه سطح سرویس

امروزه قرارداد سطح سرویس، یکی از عناصر کلیدی هر قرارداد پیمانکاری و ارائه خدمات است.

تعریف قوانین پیچیده SLA و عدم امکان پیاده‌سازی این قوانین در سرورهای مجزا (جهت کاهش بار سرورهای عملیاتی) ما را بر آن داشت تا موتور سطح سرویس خود را بدون وابستگی به ابزار خاصی پیاده‌سازی کنیم.

سامانه مرکز پیامکی

امروزه پایش سرویس‌های حیاتی و ۲۴ ساعته شرکت‌ها برای بسیاری از کسب و کارها (مثل بیمه، بانک، پرداخت‌الکترونیک، مخابرات و غیره) به امری حیاتی تبدیل شده است. نهاد نظارتی کشور مثل شاپرک و استانداردهای امنیتی وجود فرایندهای اطلاع‌رسانی و گزارش‌گیری بر اساس شاخص‌های مختلف را به الزامی کرده‌اند.

اسکرول