درباره محصول System Center Service Manager چه می دانید؟

قسمت اول

محصول «سیستم سنتر سرویس منیجر»[۱] یا به اختصار «اس‌ سی اس ام»[۲] یکی از محصولات مجموعه سیستم سنتر است که پیاده‌سازی فرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات[۳] و نیز پایگاه داده مدیریت پیکربندی[۴] در آن صورت می‌پذیرد. یکپارچه‌سازی داده‌ها، محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد[۵]، انبارش داده[۶] و گزارشات مربوطه، بر عهده این نرم‌افزار است. خودکارسازی و تطبیق فرایندهای فناوری اطلاعات بر اساس استانداردهای بنیان اجرایی مایکروسافت[۷] و نیز به­روش‌های[۸] کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات[۹] در چارچوب این نرم‌افزار به راحتی امکان‌پذیر است.

فرایند مدیریت دارایی‌ها[۱۰] و به طور کلی مدیریت چرخه حیات دارایی‌ها[۱۱] در این چارچوب به آسانی قابل پیاده‌سازی است. در پست‌های بعدی به تعریف این نرم‌افزار و ماژول‌های وابسته به آن خواهیم پرداخت.

شرکت پیشرو سیستم پایدار آسیا مفتخر است طراحی و پیاده‌سازی فرایندهای مدیریت خدمات بسیاری از شرکت‌های مخابراتی، بانک، پرداخت، پتروشیمی را بر عهده داشته است.

لینک مطالعه بروشور محصول: https://pishrosys.com/pishrosys.pdf

#ITSM

#ITIL

#PSPA

#SIMFA

#SCSM

#MOF


[۱] System Center Service Manager

[۲] SCSM

[۳] IT Service Management (ITSM)

[۴] Configuration Management Data Base (CMDB)

[۵] Key Performance Indicator (KPI)

[۶] Data Warehousing

[۷] Microsoft Operation Foundation

[۸] Best Practice

[۹] IT Infrastructure Library (ITIL)

[۱۰] IT Asset Management

[۱۱] Asset Life Cycle Management


درباره محصول System Center Service Manager چه می دانید؟
اسکرول